/
/
נוה אפרים

קבלנים ב

נמצאו קבלנים

חיפוש לפי ענף
הגדל רשימת ענפים

נמצאו 3 קבלנים

ביסטרי יצחק טלפון וכתובת
קבלן באזור נוה אפרים
אופטובסקי זוהר טלפון וכתובת
קבלן באזור נוה אפרים
וז דיאז ירון טלפון וכתובת
קבלן באזור נוה אפרים

ענפי קבלנים נוספים

שיפוצים
קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת
קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה
קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות
פיתוח חצרות
עבודות עפר וחציבה
עבודות אספלט
עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים
נמלים עבודות ימיות